DISCLAIMER | PRIVACY

Algemeen  

Wij waarderen iedereens interesse in onze WEBSITES. Zeker het feit, dat u een kijkje heeft genomen vinden wij heel leuk. Voor een veilig en eerlijk gebruik van deze website gelden wel de onderstaande regels. Gebruik van de site WWW.THEMAFEESTKOSTUUMS.NL [.COM] en SINTERKLAASROTTERDAM.NL is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande.


Gebruik website

De op de genoemde websites getoonde informatie wordt door de WEBMASTER met zorg samengesteld. Mocht er foute informatie of informatie op staan, waarvan u denkt de eigenaar te zijn, dan is de webmaster hiervoor niet verantwoordelijk te stellen. Wel verwachten we dan, dat er contact wordt opgenomen met de webmaster en zal het item verwijderd of gewijzigd worden. Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van WWW.THEMAFEESTKOSTUUMS.NL [.COM] en SINTERKLAASROTTERDAM.NL zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Hoewel de webmaster zorgvuldig te werk gaat kan deze niet  instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.


 Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze site afgebeelde foto's en informatie,  worden beschermd door databankrecht, auteursrecht, en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is niet toegestaan om delen van de site te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de webmaster.


Geen aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.


 Toepasselijk recht

Op genoemde sites en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COVID_19 aanpassingen

Zie hiervoor de speciale COVID-19 pagina met onze aanpassingen


 

PRIVACY VERKLARING

KVS KOSTUUMVERHUUR (themafeestkostuums.nl en sinterklaasrotteram.nl) respecteert de privacy en persoonlijke gegevens van bezoekers op onze site en wij zorgen ervoor dat de informatie die u aan ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld zolang de huurperiode loopt en nog niet afgerond is. Wij versturen geen mailings, maar via onze facebook pagina kunt u ons zelf volgen. Ook hiervan bewaren wij geen gegevens. Wat facebook doet met de gegevens, die zij opslaan is bij ons niet bekend.

KVS gebruikt (gedurende de huurovereenkomst) uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam; - Adresgegevens; - Telefoonnummer; - E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u zelf actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie en telefonisch.

- Bankrekeningnummer

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.