DISCLAIMER

Algemeen  

Wij waarderen iedereens interesse in onze WEBSITES. Zeker het feit, dat u een kijkje heeft genomen vinden wij heel leuk. Voor een veilig en eerlijk gebruik van deze website gelden wel de onderstaande regels. Gebruik van de site WWW.THEMAFEESTKOSTUUMS.NL [.COM] en SINTERKLAASROTTERDAM.NL is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande.


Gebruik website

De op de genoemde websites getoonde informatie wordt door de WEBMASTER met zorg samengesteld. Mocht er foute informatie of informatie op staan, waarvan u denkt de eigenaar te zijn, dan is de webmaster hiervoor niet verantwoordelijk te stellen. Wel verwachten we dan, dat er contact wordt opgenomen met de webmaster en zal het item verwijderd of gewijzigd worden. Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van WWW.THEMAFEESTKOSTUUMS.NL [.COM] en SINTERKLAASROTTERDAM.NL zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Hoewel de webmaster zorgvuldig te werk gaat kan deze niet  instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.


 Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze site afgebeelde foto's en informatie,  worden beschermd door databankrech, auteursrecht, en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is niet toegestaan om delen van de site te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de webmaster.


Geen aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.


 Toepasselijk recht

Op genoemde sites en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.